Ravintolataikuuden SM-kilpailun säännöt

KARSINNAT

 1. Karsinnoissa kilpailevien taikurien määrää ei ole rajattu.
 2. Tuomaristoon kuuluu 5 henkilöä, joista 2-3 on taikureita ja 2-3 maallikoita. Tuomaristossa ei tule olla kilpailijoiden puolisoita, perheenjäseniä tai läheisiä ystäviä.
 3. Karsinta tulee järjestää tilassa, johon vuoroaan odottavilla karsintakilpailijoilla tai karsintatuomariston ulkopuolisilla henkilöillä ei ole näkö- ja kuuloyhteyttä. Karsintatuomareille ja -kilpailijoille taataan kilpailurauha.
 4. Karsintakilpailijoiden esiintymisjärjestys arvotaan juuri ennen karsintaesitysten aloittamista. Kaikkien karsintakilpailijoiden tulee olla paikalla ennen karsintaesitysten alkua esiintymisjärjestyksen arvontaa varten. Mikäli karsintakilpailija ei ole paikalla ennen karsintaesitysten aloittamista, hänet hylätään.
 5. Karsintakilpailijat odottavat esiintymisvuoroaan kuten itse haluavat. Mikäli kilpailija ei ole paikalla omalla karsintavuorollaan karsintatilaan kutsuttaessa, hänet hylätään automaattisesti. Näin varmistetaan aikataulun noudattaminen. Tästä syystä kilpailupaikalta poistumista ei suositella.
 6. Karsintakilpailijan esitys pisteytetään asteikolla 1-10 (10 paras). Puolikkaita pisteitä ei anneta.
 7. Karsintaesityksen enimmäiskesto on 3 minuuttia. Karsinnassa esitettävän materiaalin tulee olla osa kilpailijan finaaliesitystä. Kukin karsintatuomariston jäsen istuu yhdessä finaalipöydässä ja valvoo tämän toteutumista. Karsinnassa esitettävän materiaalin esittämättä jättäminen finaalissa johtaa kilpailijan hylkäämiseen.
 8. Karsintatuomaristolla on karsintaesitysten välillä 2 minuuttia aikaa keskustella juuri nähdyn karsintakilpailijan esityksestä.
 9. Karsintatuomarit voivat muuttaa pisteytyksiään nähtyään kaikki karsintaesitykset.
 10. Karsintaesitysten pisteytyksen jälkeen karsintatuomaristo ilmoittaa 5 korkeimmat pisteet saanutta kilpailijaa satunnaisessa järjestyksessä. Nämä kilpailijat esiintyvät finaalissa.

FINAALI

 1. Finaaliesitykset esitetään 5 ravintolapöydässä, jotka on numeroitu selkeästi numeroin 1-5.
 2. Kussakin finaalipöydässä istuu 1 taikurituomari sekä 4 maallikkotuomaria. Yksi kunkin finaalipöydän tuomareista on karsintatuomari. Tuomaristossa ei tule olla kilpailijoiden puolisoita, perheenjäseniä tai läheisiä ystäviä. Taikurituomarit eivät voi olla finaalia edeltäviin karsintoihin osallistuneita kilpailijoita.
 3. Sovittujen avustajien käyttö ja preshow finaaliesityksessä on kielletty.
 4. Finaalikilpailijan esitys pisteytetään asteikolla 1-10 (10 paras). Puolikkaita pisteitä ei anneta.
 5. Taikurituomarit arvioivat erityisesti kilpailuesityksen taikateknistä tasoa.
 6. Maallikkotuomarit arvioivat erityisesti kilpailuesityksen viihdyttävyyttä omalta näkökannaltaan.
 7. Kunkin kilpailijan aloituspöytä arvotaan. Kilpailija esiintyy kullekin finaalipöydälle pöytien numerojärjestyksen mukaan.
 8. Kilpailijalla on kussakin finaalipöydässä esitysaikaa 6 minuuttia kerrallaan. Kilpailijan esitys alkaa ennalta sovitusta äänimerkistä. Kun aikaa on jäljellä 30 sekuntia, soitetaan toinen äänimerkki, ja 6 minuutin täytyttyä kolmas eli viimeinen äänimerkki.
 9. Kilpailijan tulee osoittaa finaaliesityksensä vain finaalipöydän tuomaristolle. Finaalipöydän ulkopuolisia katsojia ei voi käyttää avustajina tai osana esitystä.
 10. Kilpailijoilla on esitysten välillä 2 minuuttia aikaa valmistella tai resetoida välineensä, halutessaan muussa kuin finaaliesitystilassa. Kilpailija voi näiden 2 minuutin aikana halutessaan esittäytyä vuorossa olevalle finaalipöydälle, jotta tuomarit voivat merkitä muistiin esiintyjän nimen. Kilpailija ei saa ottaa pöydän tuomareihin muuta kontaktia ennen ensimmäistä äänimerkkiä. Kilpailu jatkuu 2 minuutin päätyttyä riippumatta kilpailijoiden valmiustilasta.
 11. Finaaliesityksen ylittäessä 6 minuutin aikarajan taikurituomari tekee merkinnän arviointilomakkeeseensa ja merkitsee ylös 6 minuutin yli menneen ajan määrän. Aikarajan yli menneestä ajasta vähennetään kilpailijan pisteitä lopullisessa pistelaskussa finaaliesitysten päätyttyä (ks. kohta 17).
 12. Aikarajan ylitykseksi katsotaan esityksen/tempun/rutiinin kesken oleminen viimeisen äänimerkin soidessa. Välineiden keräämistä viimeisen äänimerkin jälkeen ei katsota aikarajan ylitykseksi.
 13. Kilpailijan tulee esittää finaalissa materiaalia, jota esitti karsinnoissa. Finaalipöydässä istuva karsintatuomari tekee kilpailijan kohdalle merkinnän nähdessään karsinnoissa nähtyä materiaalia. Mikäli kilpailijalta puuttuu finaaliesitysten päätyttyä tämä merkintä, hänet hylätään.
 14. Kilpailijan hylkäämisestä kerrotaan kilpailijalle finaalin päätyttyä.
 15. Finaaliesitysten päätyttyä taikurituomari toimittaa finaalipöytänsä arviointilomakkeet ennalta sovituille puolueettomille pisteidenlaskijoille. Pisteidenlaskijat vetäytyvät toiseen tilaan pisteidenlaskua varten.
 16. Kaikista kilpailijan saamista pisteistä poistetaan pisteidenlaskussa yksi korkein ja yksi matalin annettu arvio. Suurin mahdollinen pistemäärä on 230 pistettä.
 17. 6 minuutin kilpailuajan ylityksestä vähennetään enimmillään 15 pistettä seuraavasti:
  1. 5 pistettä kilpailuajan ylityksestä
  2. yli 10 sekunnin ylityksestä lisäksi 10 pistettä
 18. Kilpailijoille ei ilmoiteta pisteytyksen tuloksia ennen palkintojenjakoa.
 19. Palkinnot jaetaan kolmelle suurimman pistemäärän saaneelle kilpailijalle. Mikäli yksikään kilpailija ei saa yli 150 pistettä (⅔ suurimmasta mahdollisesta pistemäärästä), ensimmäistä sijaa ei jaeta. Jaetut 2. ja 3. sijat ovat mahdollisia.
 20. 1., 2. ja 3. sijan saavuttaneille jaetaan kunniakirjat sekä rahapalkinnot.
 21. Finaalissa 1. sijan saavuttaneella taikurilla on oikeus käyttää vuoden ajan titteliä “Ravintolataikuuden Suomen mestari”.