Syyskokous 21.10.2023

Pöytäkirja

Kokouksen aihe: Suomen Taikurit ry:n syyskokous

Päivämäärä ja aika: 21.10.2023, klo 14

Paikka: Taikatemppeli ja Zoom

___________________________________________________________________

Ennen kokousta katsottiin jäseneksi hakevien koe-esitykset:

Taavi Saarva, valittu noviisijäseneksi

Long Nguyen, valittu suoraan täysivaltaiseksi jäseneksi

Juhani Kirjavainen, valittu suoraan täysivaltaiseksi jäseneksi

Sami Räisänen, valittu noviisijäseneksi

Joonas Sinivaara, valittu noviisijäsenestä täysivaltaiseksi jäseneksi

Jarmo Luttinen, valittu suoraan täysivaltaiseksi jäseneksi

1. Kokouksen avaus klo 14:09

2. Kokouksessa valittu kokouksen puheenjohtajaksi Joona Mäntynen, sihteeriksi Joonas Puhto, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sini Kaleva ja Kalle Tahkolahti.

3. Todettu kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytty kokouksen työjärjestys

5. Vahvistettu toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

  • Markus Tervo kertoo, mitä St-ry tekee ensi vuonna: uusi suunta on, että tavoitetaan taikuudesta kiinnostuneet nuoret. Miten St-ry voisi saada enemmän nuoria toimintaan mukaan? Pyritään luomaan erilaista kerhotoimintaa tai säännöllinen tapaaminen eri paikkakunnilla. Keväällä pidetään kevätkokous, syksyllä minikongressi ja syyskokous. Luentoja ja workshoppeja järjestetään. Markus Tervo on tänä vuonna viimeistä vuotta puheenjohtajana. Valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus tässä kokouksessa. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2024: Ennuste menoista 3290 euroa, tuloja ennustetaan olevan yhtä paljon. Vahvistettu.

6. Tarkistettu varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannatusjäsenten liittymis- ja kannatusjäsenmaksun suuruus.

Ehdotus:, olisi hyvä muodostaa eri kategorioita kannatusjäsenten kiinteisiin maksuihin.

-Ehdotettu ja päätetty, että summaksi tulee 50 euroa yksityishenkilöltä, noviisiyritysjäsen 300 euroa ja täysi yrityskannatus 500 euroa.

-Ehdotus: aikuisjäsenten jäsenmaksua nostetaan viidellä eurolla neljäänkymmeneen euroon. Asia hyväksytty yksimielisesti. 

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtajaksi ehdotettiin Sami Paavolaa ja Elmo Huovilaa. Avattu  keskustelu puheenjohtajan valinnasta. Järjestettiin äänestys suljettuna lippuäänestyksenä.

-Äänestyksen perusteella päätettiin, että hallituksen uusi puheenjohtaja on Elmo Huovila. -Valittiin myös yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Sami Paavola, Joona Mäntynen, Sini Kaleva, Joonas Puhto, Kalle Tahkolahti, Tapani Värjölä. Varajäseniksi valittu: Markus Tervo ja Jarmo Luttinen.

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

  • Valittu toiminnantarkastajaksi Joonas Sinivaara. Varatoiminnantarkastajaksi valittu Taija Kummelus-Eskelinen. Valittu tilintarkastajaksi Joonas Sinivaara.

9. Sunnuntaitapaamisten tulevaisuus

  • Ehdotettu, että myös hallituksen ulkopuoliset jäsenet lähtisivät suunnittelemaan tai pyörittämään tämän kaltaista toimintaa. Viljo Haapamäki kertoo aloittavansa tämän kaltaista toimintaa Vantaalla. Päätetty, että hallitus työstää asiaa, ja tiedottaa jäsenistöä myöhemmin.

10. Korvaukset yhdistyksen tapahtumissa työskenteleville

Keskustellaan yhdistyksen maksamista matkakorvauksista henkilöille, jotka ovat mukana tekemässä töitä yhdistykselle esimerkiksi tapahtumien työryhmässä, tai tekevät töitä erilaisissa yhdistyksen tapahtumissa paikan päällä.

  • Päätetty, että korvauksia maksettaisiin em. tilanteissa halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan yli 50km matkoille hallituksen päätöksellä. Autoa voi käyttää, mutta siitä maksetaan enimmillään halvimman julkisen kulkuneuvon mukaisesti. Päätetty myös mahdollisuudesta yhden lounaan hinnan korvaamiseen em. tilanteissa.

11. Korvaukset hallitustyöskentelystä

  • Ehdotettu, että hallitus vapautettaisiin jäsenmaksuista. Asia ei saa yksimielistä kannatusta. Sen sijaan kokouksessa päätetty, että paikan päällä järjestettäviin hallituksen kokouksiin tarjottaisiin pieni eväs tai kahvi / lounasetu.

12. Muut esille tulevat asiat

– Ehdotettu Heikki Varvikon päästämistä takaisin yhdistyksen jäseneksi ilman koe-esitystä. Kannatettu ja päätetty.

– Ehdotettu avoimia pikkujouluja, jonne pääsisivät muutkin kuin hallituksen jäsenet. Vuokrattaisiin tilaksi esimerkiksi koulu tai vastaava. Kyseessä olisi rastikiertely, jossa eri pisteillä olisi erilaisia toimintoja, kuten pass-nurkkaus ym. Myös aikaisemmin on puhuttu tällaisesta yhteisestä tapahtumasta, mutta keskustelu jäänyt korona-ajan myötä. Ehdotettu, että tehdään äänestys pikkujoulujen päivämäärästä, Markus Tervo hoitaa äänestyksen.

  • Ehdotettu suomalaisen taikuuden tapahtumasta jossakin kohtaa vuotta. Vain suomalaisten taikureiden voimin järjestetystä tapahtumasta. Tämä saa kannatusta.

13. Kokous päättyi klo 16:23

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *