Tapani Värjölä

Tapani Värjölä

Vuosikokous 25.3.2024

Pöytäkirja  KEVÄTKOKOUS 2024


Aika: 23.3.2024 klo 14
Paikka:Taikatemppeli, Temppelikatu 6, Helsinki
Jakelu: Suomen Taikurit Ry:n jäsenistö

Ennen kokousta katsottiin jäseneksi hakevien koe-esitykset.

 • Pauliina Räsänen, valittu suoraan täysvaltaiseksi jäseneksi
 • Jenni Sofia, valittu suoraan täysvaltaiseksi jäseneksi 
 • Leevi Lehtisalo, valittu noviisijäseneksi
 • Aina-Ilona Hieta, valittu noviisijäseneksi
 • Robert Jägerhorn, valittu suoraan täysvaltaiseksi jäseneksi
 • Johannes Malkamäki, valittu suoraan täysvaltaiseksi jäseneksi
 • Olli-Pekka Komonen, valittu noviisijäseneksi
 • Lenni Pessa, valittu noviisijäseneksi
 • Antti Sajantila, valittu noviisijäseneksii
 • Aleksi Jaakkola, ylennetty täysvaltaiseksi jäseneksi

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:15

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Sini Kaleva, kokouksen sihteeriksi Tapani Värjölä ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Janne Jalkanen ja Lauri Koskinen

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu lähetetty 21.2.2024

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

HYVÄKSYTTY kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

 1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ajalta 1.1-31.12.2023. Markus Tervo luki toimintakertomuksen vuodelta 2023. Joonas Sinivaara toiminnantarkastajana esitteli toiminnantarkastajan lausunnon ja totesi asiakirjojen ja kirjanpidon olevan lain velvoittamalla tasolla. 

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

 1. Tempaukset ja tapahtumat 2024

Joona Mäntynen esitteli ajatuksensa saada taikuudelle lisää näkyvyyttä Suomessa. Tavoitteena, että jokainen suomalainen näkisi taikurin vähintään kerran. Yhtenä ajatuksena Suomen suurin etätaikaesitys. Tämä tarvitsisi yhteistyökumppanin, jonkin mediatalon.

Toisena ideana aiemmin Markus Hyytiän organisoima Taikaisku. Eli järjestetään ympäri Suomea saman brändin alla taikuriesityksiä samaan aikaan.

Kolmantena ajatuksena järjestää iso Taikafestivaalin tapainen tapahtuma, missä iso määrä taikureita esiintyisi yleisölle ilmaiseksi esim. kadulla tms.

Kantavana ajatuksena herättää median ja ihmisten kiinnostus taikuutta kohtaan.

 

Tempauksena yhdessä median kanssa esittää “Now you see me”-elokuvien tyylinen erittäin monimutkainen temppu, ja pitää kilpailun: Voita 1000€ jos keksit miten temppu tehtiin.

 1. Muut asiat
 • Elmo kertoi hallituksen järjestämistä työryhmistä:Tapahtumatyöryhmä, Nettilehti, ja Nettisivut jne.. Työryhmiin voivat liittyä kaikki yhdistyksen jäsenet. Halukkaat voivat ilmoittautua Elmolle.
 • Timo Wilkman ehdotti Suomen Taikurit Rylle omaa mainosflyeria, jota voisi jakaa esim. taikurivälineitä myyvissä kaupoissa.
 • Käytiin läpi alustavia ajankohtia syyskokoukselle 7.9 ja minikongressille 2.10. Ajankohdat alustavia, ja paikka minikongressille on auki. Tampere saanut hyvää palautetta.
 • Elmo ehdotti seuraavien henkilöiden ottamista takaisin yhdistyksen jäseneksi. Henkilöt ovat aiemmin liittyneet, mutta sittemmin eronneet tai erotettu mm. maksamattomien laskujen takia: Lauri Koskinen, Jore Sohlman, Riku Pajari. Yhdistys hyväksyi tämän.
 • Hallitus on päättännyt kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi: Marko ja Vanessa Karvo, sekä Jorma ja Aino Airaksinen.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:47.

 Vuosikokous 25.3.2024 Read More »

Syyskokous 21.10.2023

Pöytäkirja

Kokouksen aihe: Suomen Taikurit ry:n syyskokous

Päivämäärä ja aika: 21.10.2023, klo 14

Paikka: Taikatemppeli ja Zoom

___________________________________________________________________

Ennen kokousta katsottiin jäseneksi hakevien koe-esitykset:

Taavi Saarva, valittu noviisijäseneksi

Long Nguyen, valittu suoraan täysivaltaiseksi jäseneksi

Juhani Kirjavainen, valittu suoraan täysivaltaiseksi jäseneksi

Sami Räisänen, valittu noviisijäseneksi

Joonas Sinivaara, valittu noviisijäsenestä täysivaltaiseksi jäseneksi

Jarmo Luttinen, valittu suoraan täysivaltaiseksi jäseneksi

1. Kokouksen avaus klo 14:09

2. Kokouksessa valittu kokouksen puheenjohtajaksi Joona Mäntynen, sihteeriksi Joonas Puhto, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sini Kaleva ja Kalle Tahkolahti.

3. Todettu kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytty kokouksen työjärjestys

5. Vahvistettu toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

 • Markus Tervo kertoo, mitä St-ry tekee ensi vuonna: uusi suunta on, että tavoitetaan taikuudesta kiinnostuneet nuoret. Miten St-ry voisi saada enemmän nuoria toimintaan mukaan? Pyritään luomaan erilaista kerhotoimintaa tai säännöllinen tapaaminen eri paikkakunnilla. Keväällä pidetään kevätkokous, syksyllä minikongressi ja syyskokous. Luentoja ja workshoppeja järjestetään. Markus Tervo on tänä vuonna viimeistä vuotta puheenjohtajana. Valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus tässä kokouksessa. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2024: Ennuste menoista 3290 euroa, tuloja ennustetaan olevan yhtä paljon. Vahvistettu.

6. Tarkistettu varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannatusjäsenten liittymis- ja kannatusjäsenmaksun suuruus.

Ehdotus:, olisi hyvä muodostaa eri kategorioita kannatusjäsenten kiinteisiin maksuihin.

-Ehdotettu ja päätetty, että summaksi tulee 50 euroa yksityishenkilöltä, noviisiyritysjäsen 300 euroa ja täysi yrityskannatus 500 euroa.

-Ehdotus: aikuisjäsenten jäsenmaksua nostetaan viidellä eurolla neljäänkymmeneen euroon. Asia hyväksytty yksimielisesti. 

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtajaksi ehdotettiin Sami Paavolaa ja Elmo Huovilaa. Avattu  keskustelu puheenjohtajan valinnasta. Järjestettiin äänestys suljettuna lippuäänestyksenä.

-Äänestyksen perusteella päätettiin, että hallituksen uusi puheenjohtaja on Elmo Huovila. -Valittiin myös yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Sami Paavola, Joona Mäntynen, Sini Kaleva, Joonas Puhto, Kalle Tahkolahti, Tapani Värjölä. Varajäseniksi valittu: Markus Tervo ja Jarmo Luttinen.

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

 • Valittu toiminnantarkastajaksi Joonas Sinivaara. Varatoiminnantarkastajaksi valittu Taija Kummelus-Eskelinen. Valittu tilintarkastajaksi Joonas Sinivaara.

9. Sunnuntaitapaamisten tulevaisuus

 • Ehdotettu, että myös hallituksen ulkopuoliset jäsenet lähtisivät suunnittelemaan tai pyörittämään tämän kaltaista toimintaa. Viljo Haapamäki kertoo aloittavansa tämän kaltaista toimintaa Vantaalla. Päätetty, että hallitus työstää asiaa, ja tiedottaa jäsenistöä myöhemmin.

10. Korvaukset yhdistyksen tapahtumissa työskenteleville

Keskustellaan yhdistyksen maksamista matkakorvauksista henkilöille, jotka ovat mukana tekemässä töitä yhdistykselle esimerkiksi tapahtumien työryhmässä, tai tekevät töitä erilaisissa yhdistyksen tapahtumissa paikan päällä.

 • Päätetty, että korvauksia maksettaisiin em. tilanteissa halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan yli 50km matkoille hallituksen päätöksellä. Autoa voi käyttää, mutta siitä maksetaan enimmillään halvimman julkisen kulkuneuvon mukaisesti. Päätetty myös mahdollisuudesta yhden lounaan hinnan korvaamiseen em. tilanteissa.

11. Korvaukset hallitustyöskentelystä

 • Ehdotettu, että hallitus vapautettaisiin jäsenmaksuista. Asia ei saa yksimielistä kannatusta. Sen sijaan kokouksessa päätetty, että paikan päällä järjestettäviin hallituksen kokouksiin tarjottaisiin pieni eväs tai kahvi / lounasetu.

12. Muut esille tulevat asiat

– Ehdotettu Heikki Varvikon päästämistä takaisin yhdistyksen jäseneksi ilman koe-esitystä. Kannatettu ja päätetty.

– Ehdotettu avoimia pikkujouluja, jonne pääsisivät muutkin kuin hallituksen jäsenet. Vuokrattaisiin tilaksi esimerkiksi koulu tai vastaava. Kyseessä olisi rastikiertely, jossa eri pisteillä olisi erilaisia toimintoja, kuten pass-nurkkaus ym. Myös aikaisemmin on puhuttu tällaisesta yhteisestä tapahtumasta, mutta keskustelu jäänyt korona-ajan myötä. Ehdotettu, että tehdään äänestys pikkujoulujen päivämäärästä, Markus Tervo hoitaa äänestyksen.

 • Ehdotettu suomalaisen taikuuden tapahtumasta jossakin kohtaa vuotta. Vain suomalaisten taikureiden voimin järjestetystä tapahtumasta. Tämä saa kannatusta.

13. Kokous päättyi klo 16:23

Syyskokous 21.10.2023 Read More »

Ylimääräinen kokous 15.05.2023

Pöytäkirja  Ylimääräinen kokous vastuuvapautuksen myöntämiseksi 2022 hallitukselle.

Aika: 15.05.2023 klo. 19:00

Paikka: Etänä

Jakelu: Suomen Taikurit Ry:n jäsenistö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 19:07

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Joonas Puhto, kokouksen sihteeriksi Sami Paavola ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tapani Värjölä ja Taija Kummelus-Eskelinen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu lähetetty 15.04.2023

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytty kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Tilinpäätös ajalta 01.01.2022-31.12.2022 ja toiminnantarkastajan lausunto kuultiin.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:22

Ylimääräinen kokous 15.05.2023 Read More »

Vuosikokous 2023 18.03.2023

Pöytäkirja  Vuosikokous 2023

Aika: 18.03.2023

Paikka:Taikatemppeli ja zoom

Jakelu: Suomen Taikurit Ry:n jäsenistö

 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:00
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Kalle Tahkolahti
kokouksen sihteeriksi Sami Paavola
ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi [Sini Kaleva ja Elmo Huovila

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kutsu lähetetty ajoissa; olemme laillisia ja päätösvaltaisia

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

 1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Tilinpäätös ajalta 01.01.2022-31.12.2022, toimintakertomus 2022 ja toiminnantarkastajan lausunto. 

Toiminnantarkastaja ei hyväksynyt hallituksen aikaisempaa kirjanpitoa ja pöytäkirjojen sekavuutta.

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Tilinpäätös käytiin läpi ja sen läpi käymistä jatketaan vielä myöhemmin.

Vastuun vapautta ei vielä myönnetty hallitukselle (aikaisempaan kohtaan vedoten). Asiasta pidetään myöhemmin uusi kokous, jossa vastuun vapautus (toivottavasti) myönnetään.

 1. Vuosikertomus

Kuultiin ja hyväksyttiin vuosikertomus sellaisenaan.

 1. 50v- juhla

Juhlanäytös pidetään 20.05. Solmu Salissa

Markus kertoi yksityiskohdista, kirjoittajista, tuottajista ja ohjelmasta.

Show klo. 18

Ruoka klo. 14?

Lipunmyynti ensin taikureille ja sitten suurelle yleisölle

 1. Muut esille tulevat asiat

Esitys muutokseen tehty:

Nettilehti blogi muotoon

Nettisivut modernimmaksi (Nuorten toiminnan tukeminen edellä)

Jäsenistölle lähetetään kysely, että miten he haluaisivat Suomen Taikurit Ry:n toiminnan kehittyvän ja miten jäsenistö kokee ilmeen uudistuksen tarpeen.

Mahdolliset tuet ja apurahat laitetaan hakuun yhdistyksen toiminnan edistämiseksi

Nettisivuille arkisto vanhoista artikkeleista ja medianäkyvyydestä?

 1. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo. 16:08

 

Vuosikokous 2023 18.03.2023 Read More »

Ravintolataikuuden SM kilpailut 2023

Ravintolataikuuden SM-kilpailut järjestetään tänä vuonna Tampereella Ravintola Teerenpelissä keskiviikkona 4.10 klo 20. Lisätietoja tapahtumasta löydät Facebookin tapahtumasivulta: https://www.facebook.com/events/3464053900500075

Liput tapahtumaan maksavat ennakkoon ostettuna 15 €, ja niitä myy tiketti: https://www.tiketti.fi/ravintolataikuuden-sm-teerenpeli-tampere-lippuja/93727

Jos haluat tulla mukaan kilpailemaan halutusta tittelistä, ilmoittaudu mukaan karsintaan sähköpostilla osoitteeseen taikuri@suomentaikurit.fi

Kilpailumaksu 10 €.

Tarkemmat aikataulut ja luento (on muuten kovaa settiä tulossa!) ilmoitetaan myöhemmin. Joka tapauksessa saman kaavan mukaan mennään kuin aiemmin: karsinnat päivällä, luento iltapäivällä ja kisat + show illalla.

Ravintolataikuuden SM kilpailut 2023 Read More »

Suomen Taikurit ry:n 50-vuotisjuhlashow lauantaina 20.5.2023!

Tule juhlimaan maamme parhaiden taikureiden kanssa yhdistyksemme 50-vuotissynttäreitä! MM-, PM- ja SM-palkittua taikuutta teatterin ja komiikan elementein höystettynä WHS Teatteri Unionin tunnelmallisella näyttämöllä!

Lisätietoja ja linkki lippukauppaan löytyy täältä: https://www.suomentaikurit.fi/juhlashow/

 

Suomen Taikurit ry:n 50-vuotisjuhlashow lauantaina 20.5.2023! Read More »

Suomen Taikurit Ryn vuosikokous lauantaina 18.3.2023

Suomen Taikurit Ryn vuosikokous pidetään lauantaina 18.3.2023. Fyysisesti kokoonnutaan Helsingissä, mutta mukaan pääsee myös Zoomilla. Tarkemmat tiedot kokouksesta lähetetään yhdistyksen jäsenille sähköpostilla.

Jos haluat liittyä yhdistyksen jäseneksi, nyt olisi siihen siis erinomainen tilaisuus! Liittyminen tapahtuu koe-esityksellä kokouksen yhteydessä. Jos liittyminen yhdistykseen kiinnostaa, lue ohjeet täältä ja ilmoittaudu mukaan laittamalla viestiä yhteydenottolomakkeen kautta.

Suomen Taikurit Ryn vuosikokous lauantaina 18.3.2023 Read More »